Thể lệ Cuộc thi “Bình Phước 25 năm khát vọng vươn lên” chào mừng kỷ niệm 25 năm Ngày tái lập tỉnh Bình Phước

 I. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI
 
Là công dân Việt Nam đang sinh sống, lao động, học tập và làm việc trên địa bàn tỉnh Bình Phước; công dân Bình Phước đang sinh sống, lao động, học tập và làm việc ngoài tỉnh (trừ các thành viên trong Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Ban Đề thi, Tổ Thư ký).

II. THỂ LỆ THI TRẮC NGHIỆM VÀ THI VIẾT

1. Cuộc thi trắc nghiệm

1.1. Cách thức đăng ký tham gia cuộc thi trắc nghiệm

- Bước 1: Truy cập vào website Cuộc thi http://khatvong25nam.binhphuoc.gov.vn  hoặc đường link dẫn tới Cuộc thi trên các website:

Tỉnh ủy Bình Phước: https://tinhuybinhphuoc.vn

Cổng thông tin điện tử UBND tỉnh: https://binhphuoc.gov.vn

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: https://tuyengiaobinhphuoc.org.vn

Đài PT-TH và Báo Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn

Sở Thông tin và Truyền thông: https://www.ict-binhphuoc.gov.vn

- Bước 2: Tiến hành đăng ký theo hướng dẫn với việc điền các thông tin cá nhân (họ tên; số điện thoại; địa phương, đơn vị đang sinh sống, làm việc; chứng minh nhân dân/căn cước công dân/số hộ chiếu…) theo yêu cầu.

- Bước 3: Sau khi hoàn tất thao tác đăng ký, người dự thi bắt đầu tham gia dự thi phần trắc nghiệm (gồm 10 câu hỏi chính về kiến thức chung, 01 câu hỏi phụ dự đoán số người tham gia cuộc thi trong tuần).

1.2. Thời gian và hình thức tham gia cuộc thi trắc nghiệm

a. Thời gian tổ chức

Cuộc thi trắc nghiệm được tổ chức trong 05 tuần:

- Tuần 1: bắt đầu vào lúc 9h00’ ngày 15/11/2021 và kết thúc vào 23h59’ ngày 21/11/2021.

- Tuần 2: bắt đầu từ lúc 9h00’ ngày 22/11/2021 và kết thúc vào 23h59’ ngày 28/11/2021.

- Tuần 3: bắt đầu từ lúc 9h00’ ngày 29/11/2021 và kết thúc vào 23h59’ ngày 05/12/2021.

- Tuần 4: bắt đầu từ lúc 9h00’ ngày 06/12/2021 và kết thúc vào 23h59’ ngày 12/12/2021.

- Tuần 5: bắt đầu từ lúc 9h00’ ngày 13/12/2021 và kết thúc vào 23h59’ ngày 19/12/2021.

b. Hình thức thi

- Mỗi tuần sẽ có 10 câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung, mỗi câu có 04 phương án trả lời; và 01 câu hỏi phụ về dự đoán số người tham gia Cuộc thi.

- Người tham gia trả lời trực tiếp tại phần mềm trực tuyến tổ chức Cuộc thi hoặc đường dẫn Cuộc thi trên các trang thông tin điện tử của tỉnh.

- Mỗi người dự thi được tham gia trả lời câu hỏi và gửi bài thi không quá 05 lần/ tuần thi, bài thi được chọn là bài thi gửi lần cuối cùng.

1.3. Cơ cấu giải thưởng (tổng trị giá 70.000.000đ)

 Mỗi tuần Ban Tổ chức sẽ lựa chọn ra những tập thể, cá nhân xuất sắc nhất để trao giải, cơ cấu giải thưởng như sau:

a. Giải cá nhân (mỗi tuần có 15 giải)

- 01 giải Nhất, trị giá 2.000.000 đồng và giấy chứng nhận đạt giải.

- 02 giải Nhì, mỗi giải 1.500.000 đồng và giấy chứng nhận đạt giải.

- 02 giải Ba, mỗi giải 1.000.000 đồng và giấy chứng nhận đạt giải.

- 10 giải Khuyến khích, mỗi giải 500.000 đồng và giấy chứng nhận đạt giải.

Tiêu chí xét giải thưởng theo thứ tự ưu tiên sau: (1) Trả lời đúng 10 câu hỏi trắc nghiệm; (2) Dự đoán chính xác hoặc gần nhất số người tham gia Cuộc thi trắc nghiệm trong tuần; (3) Thời gian hoàn thành lần thi nhanh nhất.

b. Giải tập thể

Mỗi tuần có 02 giải tập thể, mỗi giải 1.000.000đ và giấy chứng nhận đạt giải cho tập thể (là đơn vị cấp huyện và tương đương) có số lượng người tham gia dự thi nhiều nhất và có nhiều cá nhân đạt giải tuần dự thi.

1.4. Thông báo kết quả và trao giải cuộc thi trắc nghiệm

- Kết quả Cuộc thi hàng tuần được công bố trên website tổ chức cuộc thi và các trang, nhóm cộng đồng từ tỉnh đến cơ sở, chậm nhất vào lúc 15h00 thứ Hai hàng tuần.

- Ban Tổ chức cuộc thi sẽ trao giải cho các tập thể, cá nhân xuất sắc hàng tuần.

1.5. Tài liệu tham khảo cuộc thi trắc nghiệm

- Văn kiện Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025.

- Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI nhiệm kỳ 2020 - 2025.

- Nghị quyết số 01-NQ/ĐH, ngày 20/10/2020 của Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Phước lần thứ XI nhiệm kỳ 2020 - 2025.

- Chương trình hành động số 17-CTr/TU, ngày 30/9/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Phước lần thứ XI nhiệm kỳ 2020 - 2025.

- Nghị quyết số 13-NQ/TU, ngày 15/9/2020 của Tỉnh ủy về Tầm nhìn chiến lược phát triển tỉnh Bình Phước đến năm 2030, tầm nhìn 2050.

- Các Nghị quyết của Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã ban hành (05 Nghị quyết).

- Lịch sử Đảng bộ tỉnh Bình Phước giai đoạn 1930 - 2020.

- Các sự kiện lịch sử, các địa danh, hình ảnh tiêu biểu trên địa bàn tỉnh.

2. Cuộc thi viết

2.1. Nội dung thi viết

- Người dự thi lựa chọn 01 trong 03 chủ đề để đề xuất ý tưởng, giải pháp đột phá, khả thi góp phần xây dựng Bình Phước ngày càng giàu đẹp, văn minh, là điểm đến hấp dẫn, nơi đáng sống.

+ Chủ đề 1: Giải pháp thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch vừa phát triển kinh tế - xã hội ở Bình Phước.

+ Chủ đề 2: Xây dựng con người Bình Phước “nhân ái, nghĩa tình, khát vọng cống hiến tài năng” góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh.

+ Chủ đề 3: Làm gì để đưa Bình Phước trở thành “điểm đến hấp dẫn, nơi đáng sống”.

- Bài dự thi phải trình bày đầy đủ các phần: Lý do chọn đề tài (sự cần thiết phải thực hiện đề tài?); nội dung đề tài (nội dung giải pháp, sáng tạo, điểm mới của đề tài?); khả năng áp dụng trong thực tế (nếu áp dụng sẽ mang lại các lợi ích gì? Có khả thi hay không?).

2.2. Hình thức thi viết

- Người dự thi tham gia bằng hình thức gửi file đánh máy bài thi, độ dài không quá 2.000 từ, kiểu chữ Times New Roman.

- Bài dự thi được nộp trực tiếp tại địa chỉ website tổ chức cuộc thi trực tuyến hoặc đường dẫn cuộc thi trên các trang thông tin điện tử của tỉnh (gửi file Word hoặc PDF, có ghi rõ họ và tên, địa chỉ, số điện thoại liên hệ trong bài dự thi; Ban Tổ chức không nhận bài thi gửi bằng bản giấy), gồm các bước:

+ Bước 1: Truy cập vào website Cuộc thi http://khatvong25nam.binhphuoc.gov.vn  hoặc đường link dẫn tới Cuộc thi trên các website.

+ Bước 2: Vào thư mục “Thi viết” để gửi bài dự thi (bằng hình thức gắn file).

- Mỗi người chỉ được tham gia 01 bài dự thi về 01 chủ đề.

2.3. Thời gian nhận bài dự thi viết

Từ ngày 10/11/2021 đến hết ngày 10/12/2021 (sau ngày này Ban Tổ chức sẽ không nhận bài dự thi).

2.4. Cơ cấu giải thưởng cuộc thi viết (tổng trị giá 30.000.000đ)

Gồm giấy chứng nhận và tiền thưởng kèm theo.

- 01 giải Nhất: 7.000.000đ

- 02 giải Nhì: mỗi giải 5.000.000đ

- 02 giải Ba: mỗi giải 3.000.000đ

- 07 giải Khuyến khích: mỗi giải 1.000.000đ

2.5. Thông báo kết quả và trao giải cuộc thi viết

Ban Tổ chức sẽ trao giải vào dịp tổng kết Cuộc thi (dự kiến cuối tháng 12/2021).

* Lưu ý: Người trúng giải có trách nhiệm cung cấp đầy đủ và chính xác thông tin cá nhân cho Ban Tổ chức Cuộc thi. Trong trường hợp phát hiện người dự thi vi phạm Thể lệ Cuộc thi, Ban Tổ chức Cuộc thi có quyền hủy kết quả.

* Mọi thông tin cần trao đổi về Cuộc thi: vui lòng liên hệ bộ phận thường trực Phòng Tuyên truyền - Tổng hợp, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Điện thoại liên hệ: 02713.879.942./.

 
BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây